Kdo jsme

		        

Pracoviště Lyska působí v městské části Brno – Nový Lískovec od roku 2001. Hlavní náplní činnosti je zájmové vzdělávání dětí a dospělých, zaměřujeme se zejména na estetickou výchovu.

kdojsmeVelkou podporu pro svoji práci máme jak ve veřejnosti, tak také v obecním zastupitelstvu městské části Nový Lískovec. Zúčastňujeme se společných akcí pořádaných pro občany jak Obecním úřadem, tak sdruženími, která zde působí.

Cílem naší činnosti je rozvoj zájmů a uspokojování potřeb při trávení volného času dětí i dospělých, poskytování příležitostí k vlastním tvůrčím aktivitám a vytvoření pozitivního prostředí pro jejich realizaci, rozvíjení samostatného myšlení a působení v prevenci sociálně-patologických jevů.

Zájmové vzdělávání na pracovišti Lyska se skládá z pravidelné činnosti, příležitostné činnosti, kurzů, pobytových akcí a táborů a výukových programů.